Podręcznik dla terapeutów

  Książka Nicolosiego, psychologa i psychoterapeuty, pokazuje praktykę psychoterapii niechcianego pociągu do tej samej płci (SSA – Same Sex Attraction). Wyjaśnia genezę homoseksualizmu biorąc pod uwagę czynniki biologiczne, teorie psychodynamiczne i elementy teorii systemowej. Wyróżnia typy homoseksualizmu męskiego sprzed fazy identyfikacji płciowej i po fazie identyfikacji płciowej. Opisuje w sposób wyczerpujący proces terapii reparatywnej, wypracowany w czasie 25 lat praktyki klinicznej z mężczyznami SSA. Jest to pierwszy w Polsce, kompletny podręcznik dla psychoterapeutów, opisujący zarówno proces terapeutyczny jak i kształtowanie się pociągu do tej samej płci.Książka jest rekomendowana przez wiele osób - we wstępie przytoczone są opinie profesorów psychiatrii, psychologii i neurologii. Przedmowę napisał m.in. dr H.Newton Malony, profesor w Graduate School of Psychology oraz dr Robert Perloff - były Prezydent Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, profesor Uniwersytetu w Pittsburgh. Podkreślana jest jej duża wartość merytoryczna, przydatna szczególnie dla psychoterapeutów.

  Rekomendacje

  "Punkt widzenia dra Nicolosi musi być częścią równania w uczciwej, otwartej dyskusji poprzedzającej ostateczne ustalenie klinicznych i naukowych faktów. W mojej ponadsześćdziesięcioletniej praktyce psychologicznej widziałem wiele przypadków, zarówno medycznych jak i psychologicznych, które z początku wydawały się nieuleczalne, a teraz leczy się je z łatwością. Na tak wczesnym stadium gorącej dyskusji na temat leczenia homoseksualizmu i pociągu do tej samej płci, przedwczesne skazywanie wszystkich homoseksualistów na nie dający się zmienić sposób życia, byłoby niesprawiedliwością najgorszego rodzaju.”Dr Nicholas A. Cummings, profesor Uniwersytetu Nevada, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego:

  ICD-10

  Osoby z niechcianym homoseksualizmem nie chcą przyjmować tożsamości gejowskiej. Ich popęd seksualny skierowany ku tej samej płci (SSA Same Sex Attraction), jest dla nich źródłem cierpienia i niedostosowania. W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD (1994) orientacja seksualna niezgodna z ego (egodystoniczna) traktowana jest jako zaburzenie. Należy ona do kategorii Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną F66., natomiast orientacja homoseksualna egodystoniczna jest jej podkategorią F66.1. (ICD 10, s. 56).

  dr Galińska

  W części dotyczącej leczenia podręcznik zawiera rozdziały poświęcone uczeniu się nawiązywania przyjaźni z mężczyznami i przechodzenia od eros do filia (braterstwa), a także dotyczące relacji z kobietami: uczenia się jak ufać kobiecie, jak stawiać granice, jak nie tracić autonomii, jak wychodzić z inicjatywą, jak przeżywać intymną relację. Książka wprowadza też wątek psychoedukacyjny dla rodziców w rozdziale pt. „Doradzanie nastolatkom”. W zakończeniu udostępnia technikę EMDR desensytyzacji za pomocą ruchu gałek ocznych, stosowaną w pracy z traumą. Książka zawiera wiele wykresów i rysunków oraz ogromne bogactwo protokołów z sesji terapeutycznych, które stanowią na bieżąco egzemplifikację omawianych przez Nicolosiego zagadnień teoretycznych. Bardzo cenne są ponadto mapy „ucieleśnionych emocji”.