dr Nicolosi

Joseph_Nicolosi

dr Joseph J. Nicolosi, psycholog kliniczny i psychoterapeuta, jest twórcą koncepcji terapii reparatywnej. Terapia ta dedykowana jest do osób zmagających się z niechcianym pociągiem do tej samej płci.

Jest dyrektorem ds. klinicznych oraz założycielem (1980 rok) Thomas Aquinas Psychological Clinic w Encino (Kalifornia), współzałożycielem oraz byłym prezesem Narodowego Stowarzyszenia na Rzecz Terapii i Badania Homoseksualizmu (National Association of Research and Therapy of Homosexuality – www.narth.com ), członkiem American Psychological Association.

Ukończył studia psychologiczne i uzyskał doktorat z psychologii klinicznej na California School of Professional Psychology, Los Angeles

Nicolosi jest postacią znaną nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz również poza swoim krajem. Jego cztery książki: zostały przetłumaczone na wiele języków m.in. rosyjski, włoski, hiszpański i polski. W Polsce do tej pory ukazała się Terapia reparatywna męskiego homoseksualizmu;wyd. Fundacja im. Mikołaja Reja, Poznań 209, Wstyd i utrata przywiązania, Wydawnictwo Mateusza 2011.

Autor książek:
Reparative Therapy of Male Homosexuality (Aronson, 1992),
Healing Homosexuality, (1994 – Jason Aronson, Inc.)
A Parent’s Guide to Preventing Homosexuality (InterVarsity Press, 2002)
Shame and Attachment Loss: The Practical Work of Reparative Therapy, 2009 (InterVarsity Press)

Współautor książek
Nicolosi, Joseph (1993). “Psychotherapy Can Change Sexual Orientation,” in Homosexuality: Opposing Viewpoints. D. Bender and B. Leone, Eds., San Diego, CA.: Greenhaven Press, pp.126-132.
Nicolosi, Joseph, (1994). “What Does Science Teach About Homosexuality?” in Caught in the Crossfire: Helping Christians Debate Homosexuality, S. Geis and D. Messer, Eds., Nashville, TN: Abingdon Press, pp. 67-77.
Nicolosi, Joseph (1999) “The Gay Deception,” in Homosexuality and American Public Life, edited by Christopher Wolfe. Dallas, TX: Spence.
Nicolosi, Joseph (2009) “The Meaning of Same-Sex Attraction,” in Handbook of Therapy for Unwanted Homosexual Attractions: A Guide to Treatment,” Julie Harren-Hamilton and Philip Henry, Eds., Xulon Press..

Wybrane publikacje
Nicolosi, Joseph, (1993). “Treatment of the Non-Gay Homosexual Man,” The Journal of Pastoral Counseling, Vol. XXVIII, p. 76-82.
Nicolosi, J., Byrd, A. Dean, Potts, R.W. (June 2000). “Retrospective Self-Reports of Changes in Homosexual Orientation, A Consumer Survey of Conversion Therapy Clients,” Psychological Reports, 86: 1071-1088.
Nicolosi, Joseph, Byrd, D., Potts, R.W. (April 2000) “Beliefs and Practices of Therapists Who Practice Sexual Reorientation Psychotherapy,” Psychological Reports 86, 689-702.
Nicolosi, Joseph (2001) “A Developmental Model for Effective Treatment of Male Homosexuality: Implications for Pastoral Counseling,” American J. of Pastoral Counseling, vol. 3, no.3/4, pp. 87-99.
Nicolosi, Joseph, “Finally, Recognition of a Long-Neglected Population,” Archives of Sexual Behavior, October 2003, vol. 32, no, 5, pp. 445-447.
Nicolosi, Joseph, (2001) “The Removal of Homosexuality from the Psychiatric Manual,” The Catholic Social Science Review, Volume VI, p. 71-77.
Nicolosi, Joseph, Byrd, D., Potts, R.W. (June, 2002). “A Critique of Bem’s “Exotic Becomes Erotic” Theory of Sexual Orientation Development,” Psychological Reports 90: 931-946.
Nicolosi, Joseph, Byrd, D., Potts, R.W. (June, 2002). “A Meta-Analytic Review of Treatment of Homosexuality,” Psychological Reports 90: 1139-1152.
A.D. Byrd, Joseph Nicolosi, and R.W. Potts (February 2008), “Clients’ Perceptions of How Reorientation Therapy and Self-Help Can Promote Changes in Sexual Orientation,” Psychological Reports 102, pp. 3-28.