Index

Wstyd i utrata przywiązania. Praktyczne zastosowanie terapii reparatywnej      Joseph J. Nicolosi

Tytuł oryginalny: SHAME AND ATTACHMENT LOSS The Practical Work of Reparative Therapy
Tłumaczenie: Anna Jetkowska
Wstęp i redakcja merytoryczna: dr Elżbieta Galińska
stron: 536, format: 176×250, wydanie I: 2011
ISBN: 978-83-924003-5-6

Spis treści
Zestawienie rysunków i tabel …. 9
Wstęp dr Elżbiety Galińskiej … 11
Przedmowa: H. Newton Malony …. 31
Przedmowa: Robert Perloff …. 33
Podziękowania …. 35
Wstęp … 37

CZĘŚĆ PIERWSZA : Psychodynamika homoseksualizmu …. 49
1. Przegląd. Postępy w terapii reparatywnej …. 51
2. Dynamika rodziny …. 61
3. Homoseksualizm jako objaw zbudowany na wstydzie …. 79
4. Homoseksualizm jako przymus powtarzania … 109
5. Homoseksualizm jako popęd reparatywny … 117

CZĘŚĆ DRUGA: Leczenie: Terapia zogniskowana na afekcie …. 151
6. Prymat afektu ….. 153
7. Ciało …. 165
8. Reparatywna praca z ciałem. Koncepcja sekwencji dwóch trójkątów . 175
9. Reparatywna praca z ciałem. Przepracowywanie sekwencji dwóch trójkątów . 203
10. Podwójne wiązanie …. 231
11. Wzajemne dostrojenie …. 239
12. Od podwójnego wiązania do wzajemnego dostrojenia ….. 257
13. Scenariusz poprzedzający zastosowanie homoseksualizmu …. 273
14. Przepracowywanie scenariusza poprzedzającego zastosowanie homoseksualizmu ….. 293
15. Prowadzenie dziennika …. 321
16. Doradzanie nastolatkom ….325
17. Przyjaźnie z mężczyznami ….341
18. Relacje z kobietami …. 357

CZĘŚĆ TRZECIA : Praca z żalem … 387
19. Rola pracy z żalem w terapii reparatywnej …. 389
20. Zbliżanie się do pierwotnego zranienia …. 397
21. Mechanizmy obronne przeciwko żalowi … 439
22. Zastosowanie homoseksualizmu jako okazja do pracy z żalem … 461
23. Rozwiązanie problemu żalu. Życie bez iluzji i zniekształceń … 473
Dodatek: Desensytyzacja za pomocą ruchu gałek ocznych … 485
Przypisy …. 495
Bibliografia …. 505
Indeks …. 517
Opinie o terapii… 523

Zestawienie rysunków i tabel
Rysunki
2.1. Klasyczna relacja triady …. 62
2.2. Bliższe spojrzenie na klasyczną relację triady rodzinnej …. 64
3.1. Niepowodzenie więzi rodzicielskiej …… 95
3.2. Cztery fazy tożsamości gejowskiej …. 104
5.1. Pokora … 140
7.1. Język ciała …. 168
8.1. Przebieg sesji … 180
10.1. Podwójne wiązanie … 232
10.2. Komunikat podwójnego wiązania …. 234-235
11.1. Przekaz wzajemnego dostrojenia … 241
11.2. Wzajemne dostrojenie: bezpieczeństwo emocjonalne ….. 242
11.3. Wzajemne dostrojenie: intrapsychiczne i interpersonalne ….. 243
12.1. Podwójne wiązanie i wzajemne dostrojenie ….. 258-259
12.2. Z dejmowanie podwójnego wiązania poprzez wzajemne dostrojenie się…..268
13.1. Ja fałszywe …. 279
13.2. Strefa szarości … 283
13.3. Emocje strefy szarości …. 284
13.4. Strefa szarości i zastosowanie homoseksualizmu ….. 286
14.1. Wstyd prowadzi do strefy szarości bądź żalu … 295
14.2. Model konfliktu asertywność – wstyd …. 302
14.3. U nikanie scenariusza poprzedzającego zastosowanie homoseksualizmu … 306
14.4. Moment zazdrości, szczególny rodzaj momentu wstydu…. 314
14.5. Podstawowe modalności interwencji .. 320
20.1. Dwie drogi do żalu …. 398
20.2. Wstyd i żal … 411
20.3. Trójkąt kontenerowania …. 411
22.1. Zastosowanie homoseksualizmu jako okazja do pracy z żalem …. 462

Tabele
3.1. Podstawowe rozróżnienie między homoseksualistami „sprzed fazy identyfikacji płciowej” i „po fazie identyfikacji płciowej” …. 86-87
5.1. Cechy Ja prawdziwego i Ja fałszywego …. 130
7.1. Cztery negatywne i dwa pozytywne afekty wrodzone ….. 151
12.1. Dwa sposoby, w jakie klient próbuje udaremnić wzajemne dostrojenie terapeutyczne …. 250
13.1. Pięć stanów Ja i kryteria Foshy …. 271